BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 1110-35/10 z dnia 25 listopada 2010 r.

 

STANOWISKO: podinspektor

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ FINANSÓW

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Ewidencja księgowa;

2) Sprawozdawczość;

3) Archiwizacja dokumentów;

4) Obsługa systemu bankowości elektronicznej.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Finansów.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne-kierunek: finanse i rachunkowość;

 2. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;

 3. Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office);

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. Nieposzlakowana opinia.

 

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Umiejętność obsługi systemu bankowości elektronicznej;

 2. Wiedza z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów;

 3. Rzetelność, dokładność;

 4. Praktyka w wydziale finansowym jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych bądź zakładów budżetowych;

 5. Umiejętność pracy w zespole;

 6. Dyspozycyjność.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualną praktykę w wydziale finansowym jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych bądź zakładów budżetowych;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 6.12.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barnard Raczkowski
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2010-11-25 14:24

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1956
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-23 11:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-29 15:10