BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

 

Oferta: WK. 1110-37/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.

 

STANOWISKO: RADCA PRAWNY

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ RADCÓW PRAWNYCH

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Poznaniu;

2) Sporządzanie opinii prawnych;

3) Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego przed sądami;

4) Parafowanie projektów umów, zarządzeń, uchwał rady i zarządu.

 

2.  Zależność służbowa: Starosta Poznański.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Obowiązek świadczenia pracy w siedzibie Starostwa przez 3 dni w tygodniu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe-kierunek prawo;

2. Aplikacja radcowska-wpis na listę radców prawnych;;

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

Doświadczenie w pracy na stanowisku radcy prawnego w administracji publicznej bądź na stanowisku prawnika w zakresie obsługi wydziałów oświaty i zdrowia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wpis na listę radców prawnych oraz ewentualne doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

 

Oferty prosimy 5.01.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2010-12-21 12:40
  • zmodyfikował: Bernard Raczkowski
    ostatnia modyfikacja: 2010-12-22 12:48

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2030
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-12-22 12:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12