BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.07.2011 z dnia 18 marca 2011 r.

 

STANOWISKO: młodszy referent ds. administracyjno-biurowych

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Prowadzenie obsługi transportowej Starostwa poprzez koordynowanie zleceń transportowych;

2) Prowadzenie spraw związanych z bieżącymi naprawami i przeglądami okresowymi samochodów służbowych;

3) Prowadzenie spraw związanych z rejestracją i okresowymi badaniami stanu technicznego samochodów, ich ubezpieczeń oraz likwidacją szkód komunikacyjnych;

4) Prowadzenie ewidencji samochodów oraz niezbędnej dokumentacji dotyczącej bieżącej eksploatacji pojazdów, ich zakupu, bądź zbywania;

5) Zakup kart parkomatowych;

6) Zamawianie przepustek umożliwiających parkowanie w określonych miejscach Poznania;

7) Prowadzenie ewidencji kart drogowych, kontroli zużycia paliwa, dodatkowego wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych;

8) Opracowywanie comiesięcznych zestawień czasu pracy kierowców;

9) Realizacja spraw dotyczących najmu miejsc parkingowych i wydawania kart parkingowych;

10) Aktualizacja tablic ogłoszeń i tabliczek informacyjnych;

11) Zamawianie i wydawanie artykułów biurowych;

12) Udział w komisjach przetargowych na dostawę artykułów biurowych;

13) Obsługa kancelaryjno-biurowa wydziału;

14) Archiwizowanie dokumentów.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Administracyjnego.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera-pakiet MS Office;
 3. Znajomość instrukcji kancelaryjnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67);
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Wysoka kultura osobista;
 2. Znajomość języka angielskiego;
 3. Prawo jazdy kategorii B.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 28.03.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2011-03-18 08:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-29 08:58

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3461
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-29 08:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:49