BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

Publikacje związane z gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów nieruchomości stanowiących własność:

- Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej;

- Powiatu Poznańskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Poznaniu.   

Banery