BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.), utworzono w Starostwie Powiatowym w Poznaniu punkt potwierdzania, przedłużania ważności i unieważnienia profilu zaufanego.

Zgoda Ministra MSWiA na realizację przez Starostę Poznańskiego zadań punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP

Szczegółowe zasady dotyczące wydawania, przedłużania ważności, wykorzystywania i unieważniania profilu zaufanego określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1194).

 

Miejsce potwierdzania:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Punkt Informacyjny
parter - przy głównym wejściu
tel. 61 8410 - 500,  61 8410 - 745 lub 61 8410 - 768

w godzinach:

poniedziałki – 9:00 - 16:30
wtorek - piątek – 8:00 - 15:00

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Profil zaufany umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w innym systemie zintegrowanym z ePUAP.

Logo profilu zaufanego

Logo profilu zaufanego

W celu uzyskania profilu zaufanego należy:

1. Założyć konto w systemie Profil Zaufany (https://pz.gov.pl) lub na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl), gdzie wraz z założonym kontem zostanie złożony wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP. (Uwaga! Do samego założenia profilu zaufanego, posiadanie konta na platformie ePUAP nie jest bezwzględnie konieczne.),

2. Udać się z ważnym dowodem osobistym albo paszportem do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Osoby, które nie mają profilu zaufanego, ale posiadają konto na platformie ePUAP, mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, po zalogowaniu się na platformę ePUAP (https://epuap.gov.pl).

Należy wówczas:

1. Po zalogowaniu wybrać zakładkę Moje profile zaufane (pz.gov.pl),

2. Nastąpi przekierowanie do systemu Profil Zaufany, gdzie można złożyć wniosek wybierając opcję Złóż wniosek o profil,

3. Udać się z ważnym dowodem osobistym albo paszportem do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Informacje na temat funkcjonowania systemu Profil Zaufany dostępne są na stronie https://pz.gov.pl.
Szczegółowa instrukcja użytkownika systemu Profil Zaufany znajduje się na ww. stronie w zakładce – Pomoc.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roma Czysz
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2011-11-04 11:34
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-03 16:27

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z potwierdzeniem i posługiwaniem się Profilem Zaufanym ePUAP, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 346) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c) żądania usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
          osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor ochrony danych - Małgorzata Radomska
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-05-25 08:06
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 10:39

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 18097
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-08-03 16:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24