BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.60.2014 z dnia 2.09.2014 r.

STANOWISKO: REFERENT DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ GABINET STAROSTY

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Bieżąca obsługa sekretariatu Zarządu Powiatu;

2) Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu Powiatu;

3) Prowadzenie książki kontroli.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Gabinetu Starosty.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie średnie;
 2. Minimum dwuletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office);
 4. Posługiwanie się bezbłędną polszczyzną;
 5. Znajomość: ustawy o samorządzie powiatowym, statutu powiatu poznańskiego, regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe-kierunki humanistyczne;
 2. Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą;
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 4. Komunikatywność, kreatywność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.09.2014 r. (decyduje data wpływu do urzędu)
z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
  data wytworzenia: 2014-09-02
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2014-09-03 08:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-03 08:33

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2365
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2014-09-03 08:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22