BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

      Informacje dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z serwisu

Szanowny Kliencie!

W celu ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadziliśmy następujące udogodnienia w BIP:

 • dostosowanie rozmiaru czcionki;
 • podświetlenie hiperłączy;
 • stworzenie opisów linków;
 • możliwość przeglądania naszej strony w wersji z wysokim poziomem kontrastu;
 • możliwość wyboru dogodnej opcji widoku.

Prace nad wprowadzaniem ułatwień trwają nadal.

Ponadto informujemy, że w celu zniesienia barier i ograniczeń w komunikowaniu się z osobami z wadami słuchu, w siedzibie naszego urzędu (zarówno przy ul. Jackowskiego 18, jak i ul. Słowackiego 8) znajduje się tłumacz języka migowego on-line!
Połączenie z tłumaczem następuje za pośrednictwem strony https://tlumacz.migam.org/powiat_poznan, podczas którego tłumaczona jest rozmowa pomiędzy klientem, a pracownikiem Urzędu.

W siedzibie przy ulicy Jackowskiego 18 oraz przy ulicy Słowackiego 8, wejścia do budynków są przystosowane do poruszania się dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazdy i windy).

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-05-26 11:08
 • zmodyfikował: Iwona Radziszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-21 09:55


 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Starostwo Powiatowe w Poznaniu udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące formy kontaktu z urzędem:

 • poczta elektroniczna: starostwo@powiat.poznan.pl
 • fax: 61 8480-556
 • tłumacz PJM (polski język migowy)
 • tłumacz SJM (system językowo – migowy)
 • tłumacz SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)
   

W przypadku tłumacza PJM i SJM, Starostwo Powiatowe w Poznaniu zapewnia usługę
tłumacza języka migowego on-line Migam.
Połączenie z tłumaczem następuje za pośrednictwem strony https://tlumacz.migam.org/powiat_poznan,
podczas którego tłumaczona jest rozmowa pomiędzy klientem, a pracownikiem Urzędu.
Usługa dostępna jest w budynku przy ul. Jackowskiego 18 oraz Słowackiego 8, w godzinach pracy urzędu. Korzystanie z ww. usługi nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

 

Obrazek - symbol rąk

 

Uwaga: Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza SKOGN, bez względu na miejsce załatwienia sprawy, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej:

Formularz do pobrania: (Format PDF) (574kB)  (Format DOC) 

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Starosta Poznański zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Osoby uprawnione mają również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z tut. Starostwem. Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w urzędzie. Prawo, o którym mowa powyżej, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

Dla osób Głuchych Usługa jest bezpłatna. Korzystając ze swojego urządzenia osoba Głucha może ponosić koszty przesyłu danych przez internet.

W ramach „Darmowego Panelu” oferowanego przez firmę MIGAM osoby Głuche mogą połączyć się z tłumaczem w sprawach urzędowych.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-10-27 14:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-08 12:38

drukuj całą stronę

Banery