BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 28/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 stycznia 2003r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z praktycznej nauki zawodu i przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2002/2003 w szkołach zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

Uchwała Nr 29/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 stycznia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu ul. Słowackiego 8.

Banery