BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 28/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 stycznia 2003r.w sprawie: powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z praktycznej nauki zawodu i przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2002/2003 w szkołach zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

Na podstawie: §3 ust.2 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) w związku §122 ust.1 tego rozporządzenia,
uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Kazimierza Nowaka na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, która przeprowadzać będzie egzamin z praktycznej nauki zawodu i przygotowania zawodowego w szkołach:
- 5-letnim Technikum Ogrodniczym w Rokietnicy,
- 5-letnim Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Owińskach,
- 3-letnim Technikum Ogrodniczym w Owińskach po Zasadniczej Szkole Ogrodniczej,
- 4-letnim Liceum Zawodowym w Rokietnicy,
- 4-letnim Liceum Zawodowym w Poznaniu,
które wchodzą w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

§ 2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje Przewodniczący Komisji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W związku z pismem z dnia 17.12.2002 roku pana Wojciecha Kaczmarka wicedyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z praktycznej nauki zawodu zgodnie z §3 ust. 2 i ust. 4 Załącznika Nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej a przewodniczący komisji powołuje co najmniej dwóch egzaminatorów spośród nauczycieli posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe. W związku z powyższym proponuje powołać na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w roku szkolnym 2002/2003 w szkołach wymienionych w niniejszej uchwale pana Kazimierza Nowaka dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 14:07
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-25 13:06

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3892
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-25 13:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56