BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 29/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 stycznia 2003
r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu ul. Słowackiego 8.

Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk.Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy P. W. „DESS” Dariusz Śniadek z siedzibą w Poznaniu, os. Lecha 75/8, 61-296 Poznań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, która zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 14.066,66 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Specjaliście ds. Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu ul. Słowackiego 8, złożono 7 ofert, z czego 4 oferentów nie spełniło wymagań formalnych.
Poniższe oferty nie brano pod ocenę z powodu:
Nr oferty Nazwa Rodzaj błędu
1. INWESTOPOZ Sp. z o.o. Wykluczono na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy
o zamówieniach publicznych-aktualny odpis z rejestru handlowego oraz referencje zostały podpisane przez osobę, która na podstawie odpisu z rejestru handlowego nie jest upoważniona do reprezentowania firmy
2. Zakład Remontowo Budowlany Odrzucono na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 5 ustawy o
G. Żurek zamówieniach publicznych-oferta zawiera błędy w
obliczeniu ceny.
4. K. Nowicki-Usługi Wykluczono na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy
Projektowo-Wykonawcze o zamówieniach publicznych-brak w aktualnym odpisie z rejestru handlowego poświadczenia zgodności z oryginałem, załączone referencji nie dotyczą oferenta nr 4
5. Przedsiębiorstwo „KOLTOR” Odrzucono na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych-oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

W ogólnej punktacji na podstawie kryteriów wyboru wybrano ofertę nr 6.

Nr oferty Nazwa Cena
3. Usługi Techniczne dla budownictwa 14.807,018 zł brutto
6. P. W. „DESS” 14.066,66 zł brutto
7. E. Owsiankowska-Kompleksowa
Obsługa Inwestycyjna 16.880,00 zł brutto

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2003-06-23 14:09
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-25 13:07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-23 14:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-09-29 11:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3877
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-25 13:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46