BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 30/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2003r.

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. podziału środków finansowych na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku o (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz przyjętego regulaminu przyznawania środków na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach,uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do wyboru najlepszych projektów zajęć pozalekcyjnych w następującym składzie:
1. Tomasz Łubiński -Członek Zarządu Powiatu -przewodniczący
2. Ewa Budzyńska -Członek Komisji Oświaty -członek komisji
3. Ryszard Pomin -Członek Komisji Oświaty -członek komisji
4. Przemysław Wantuch -Kierownik Wydziału Edukacji -członek komisji

§ 2. Komisja opiniuje wnioski złożone przez szkoły średnie w Powiecie Poznańskim i przedstawia Zarządowi Powiatu Poznańskiego propozycje podziału środków finansowych.

§ 3. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych, podjętym 16 grudnia 2002 r.

§ 4. Komisję powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2003 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Panu Tomaszowi Łubińskiemu-Członkowi Zarządu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
16 grudnia 2002 roku Zarząd Powiatu Poznańskiego przyjął regulamin przyznawania środków finansowych na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego. Komisja Oświaty Rady Powiatu Poznańskiego na swoim posiedzeniu w dniu 30.12.2002 r. wytypowała 2 przedstawicieli do pracy w komisji ds. podziału środków. Po przyjęciu Uchwały Zarządu oraz po uchwaleniu budżetu powiatu można będzie realizować zaplanowane zadanie-dofinansowanie najlepszych projektów zajęć pozalekcyjnych. W związku z powyższym proponuję podjęcie Uchwały Zarządu w tej sprawie.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 14:16
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-25 13:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7495
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-25 13:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21