BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 35/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2003r.

 

w sprawie: zmiany uchwał Nr 150/25/2000, Nr 476/2001 oraz 813/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie: pkt II 6 „Regulaminu udzielania dotacji” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 pkt b uchwały Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r., otrzymuje następujące brzmienie: „Sekretarz-kierownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki”.

§ 2. W § 3 uchwały Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r. zmienionej uchwałą Nr 476/2001 z dnia 22.03.2001 r. oraz uchwała 813/2002 z dnia 4.02.2002 r. wyrazy „do dnia 31 grudnia 2002 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2003 r.”

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 150/25/2000 zmienionej uchwałami Nr 476/2001 i Nr 813/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Panu Markowi Woźniakowi Wicestaroście Poznańskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Na podstawie pkt. II 6 „Regulaminu udzielania dotacji” stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 13.08.99 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań Powiatu Poznańskiego, Zarząd Powiatu powołuje w drodze uchwał komisje konkursowe ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań Powiatu Poznańskiego przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz nadaje im regulaminy pracy. Korzystając z tego uprawnienia Zarząd Powiatu podjął 13.03.2000 r. uchwałę Nr 150/25/2000 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki (…) oraz ustalił Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 1* do tej uchwały. Uchwała ta została zmieniona postanowieniami uchwały nr 476/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22 marca 2001 r., w której dokonano zmian w „regulaminie Pracy Komisji Konkursowej” oraz wprowadzono jednolity tekst w/w regulaminu. Z uwagi na to, że w roku bieżącym należy wznowić działalność komisji konkursowej proponuję podjęcie uchwały o zmianie w/w uchwał.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

* załącznik nr 1 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-23 14:23
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-25 12:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7486
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-25 13:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15