BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 37/2003
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 stycznia 2003r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 38/2003
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 stycznia 2003r.
 
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy.

Uchwała Nr 39/2003
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 stycznia 2003r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 40/2003
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 stycznia 2003r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na działalność związaną ze świadczeniem usług medycznych.
2. Powołania komisji przetargowej do wyłonienia oferenta, który zaproponuje najwyższą stawkę za 1 m² powierzchni przeznaczonej do najmu.

Banery