BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 37/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2003r.

 

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2003 rok.

Na podstawie: art. 127 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 71 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2003 roku stanowiący załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek kontroli przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych realizacji wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Zgodnie z art. 35 a ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy kierownik jednostki organizacyjnej w formie pisemnej ustala procedury wewnętrznej kontroli finansowej w jednostce. Kontroli ze strony zarządu jednostki samorządu terytorialnego podlega w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych (art. 127 ust. 3 cyt. ustawy). W związku z koniecznością realizacji wyżej powołanych przepisów, Zarząd Powiatu Poznańskiego proponuje przeprowadzenie w 2003 roku kontroli zewnętrznych w podległych jednostkach organizacyjnych wg zapisów przedstawionych w projekcie niniejszej uchwały.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-23 14:26
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-25 12:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5244
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-25 13:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40