BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Uchwała Nr 38/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 stycznia 2003r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy.

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592-tekst jednolity) oraz art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)Uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

§ 2. Tryb i zasady przeprowadzania konkursu określa „regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się członkowi Zarządu-Tomaszowi Łubińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Z dniem 31 sierpnia upływa okres powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy ........................*. W dniu 10 stycznia br. Pan .....................* złożył pismo informujące, iż z dniem 1 września 2003 roku zamierz przejść na emeryturę. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Poznańskiego postanowił ogłosić konkurs na dyrektora w/w szkoły. Zgodnie z „regulaminem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki” ogłoszenie o konkursie podane będzie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie oraz we wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, Kuratorium Oświaty oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Poznańskiego. Informacja o terminie i miejscu składania ofert podana zostanie w w/w ogłoszeniu.

*  Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-25 09:51
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-25 12:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5247
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-25 13:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44