BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 39/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKI
z dnia 20 stycznia 2003r.

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie: art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami),
uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla: Pana .............................* nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1. Przemysław Wantuch -przedstawiciel organu prowadzącego szkołę-Przewodniczący
2. Lidia Szymczak -dyrektor Zespołu Szkół –Członek Komisji
3. Radosław Muszkieta -ekspert-Członek Komisji
4. Anna Rauk -ekspert-Członek Komisji
5. Jerzy Gołaszewski -ekspert- Członek Komisji

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Pan ........................................* nauczyciel kontraktowy wystąpił o przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Spełnia wymagania, jakim jest odbycie stażu i zgodnie z art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela, należy powołać Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu przed Komisją nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 14:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-25 13:01

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5245
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-25 13:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40