BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 40/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2003r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na działalność związaną ze świadczeniem usług medycznych.
2. Powołania komisji przetargowej do wyłonienia oferenta, który zaproponuje najwyższą stawkę za 1 m² powierzchni przeznaczonej do najmu.


Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. („Dz. Uzr. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254), w związku z § 4 Uchwały Nr 433/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2001 r.
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się ogłosić przetarg pisemny nieograniczony na: najem pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na działalność związaną ze świadczeniem usług medycznych.
2. Przedmiotem najmu są następujące pomieszczenia:
-353-powierzchnia 21,53 m²,
-358-366-powierzchnia 97,11 m²

§ 2. Minimalna stawka czynszu najmu wynosi 26 zł + podatek VAT za 1 m²

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do wyłonienia oferenta, który zaproponuje najwyższą stawkę za 1 m² powierzchni najmu w następującym składzie:
1. Aleksandra Waszak-Przewodnicząca,
2. Grażyna Szmygin,
3. Romuald Najdek,
4. Adam Skarzyński.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Poznańskiego (Nr XIX/163/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. i Uchwałą XXI/178/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r.) dokonuje się wynajmu pomieszczeń i lokali w budynkach, stanowiących własność Powiatu Poznańskiego w trybie przetargu publicznego. Minimalna stawka czynszu najmu wynosi 25 zł za 1 m² zgodnie z §4 Uchwały Nr 433/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2001 r. Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane ze szczególną starannością. W związku z powyższym zasadnym jest zorganizowanie przetargu na najem pomieszczeń usytuowanych w budynku przy ul. Słowackiego 8. Przedmiotem przetargu nieograniczonego pisemnego są następujące pomieszczenia usytuowana na III piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8:
-353-powierzchnia 21,53 m²,
-358-366-powierzchnia 97,11 m².
Celowym jest wynajęcie pomieszczeń o powierzchni 97,11 m ² w całości jednemu najemcy z uwagi na fakt, że są one zlokalizowane obok siebie i dysponują własnym węzłem sanitarnym. Pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem budynku mogą być wynajęte podmiotom świadczącym usługi medyczne.
Do Uchwały dołączono:
-projekt ogłoszenia w sprawie przedmiotowego przetargu. Przedmiotowe ogłoszenie powinno zostać umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego,
-projekt informacji o przedmiotowym przetargu, która powinna zostać zamieszczona w jednym z lokalnych dzienników (np. Głosie Wlkp., Gazecie Wyborczej-w środowym dodatku „Nieruchomości”)
-plan pomieszczeń przeznaczonych do najmu.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 14:34
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-25 13:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5263
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-25 13:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20