BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Uchwała Nr 43 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 stycznia 2003


w sprawie:  1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1592) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk.. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

§2. Zatwierdzić dokumentacje przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Aleksandra Waszak-Przewodnicząca,
2. Grażyna Szmygin,
3. Ksawery Sroka,
4. Adam Habryło,
5. Karina Majcherska-Sekretarz Komisji.
§4.
Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-23 14:37
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-23 09:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5283
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-23 09:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-29 15:10