BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 45 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lutego 2003r.

w sprawie:
wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowej podczas treningów kajakowych zawodników UKS-ZALEW-JERZYKOWO na Jez. Kowalskie.

Uchwała Nr 46 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lutego 2003r.

w sprawie:
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

Uchwała Nr 47 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lutego 2003r.

w sprawie:
umorzenia należności Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej NZOZ z tytułu wykupu używanego sprzętu i wyposażenia od zlikwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z.

Uchwała Nr 48 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lutego 2003r.

w sprawie:
udostępnienia sali sesyjnej znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 49 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lutego 2003

w sprawie:
opinii dot. zaliczenia do dróg gminnych dróg i ulic o znaczeniu lokalnym.

Uchwała Nr 50 /2003r.
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lutego 2003r.

w sprawie: ufundowania statuetek, nagród w Konkursie Promocyjnym HIT 2002

Banery