BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 53/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych przeznaczonych na nagrody i koszty związane z obsługą III Wielkopolskiego Konkursu “NASZA EUROPA”.

Uchwała Nr 54 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej etapu powiatowego III Wielkopolskiego “NASZA EUROPA”

Uchwała Nr 55 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej zgodnie z Polską Normą: PN-S-73200 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastrukttuy z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 167, poz. 1379).

Uchwała Nr 56 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetagu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z I Etapem budowy szkoły średniej w Swarzędzu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 57/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetagu nieograniczonego na dostawę i montaż regałów dla potrzeb archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu uł. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 58/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003 r. 

w sprawie:
zlecenia modernizacji gabinetu Starosty Poznańskiego.

Uchwała Nr 59/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie:
zlecenia wykonania kosztorysów zamiennych dotyczących dokończenia modernizacji segmentu “D” budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 60/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie:
zlecenia pełnienia nadzoru autorskiego dotyczącego dokończenia modernizacji segmentu “D” budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 61/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie:
zlecenia wykonania aktualizacji dokumentacji budowlanej dla II- Etapu budowy Szkoły Średniej w Swarzędzu.

Uchwała Nr 62/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie: zlecenia robót dodatkowych do umowy nr WA 3432/29/2002.

Uchwała Nr 63/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie:
zlecenia pełnienia nadzoru autorskiego dotyczącego modernizacji budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 64/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia zeslawień podzialu środków budżetowych 2003 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.

Uchwała Nr 65/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 lutego 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę mienia i obiektu przy ul. Jackowskiego 18.

Banery