BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.34.2017 z dnia 11.09.2017 r.

 

STANOWISKO: inspektor, samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: SAMODZIELNE STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
 2. Analizowanie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu poznańskiego, organizowanego przez inne jednostki tj.: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Gminy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia skomunikowania połączeń autobusowych i kolejowych na terenie powiatu poznańskiego;
 3. Administrowanie treścią i aktualizowanie rozkładów jazdy na stronie internetowej www.transport-ap.pl.

2. Zależność służbowa: Wicestarosta Poznański.

 

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze 0,5 etatu.

 

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu transportu lub zarządzania;
 2. Minimum trzyletni staż pracy;
 3. Znajomość zagadnień związanych z transportem publicznym (w tym znajomość ustaw: prawo przewozowe, o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy);
 4. Znajomość podstawowych planerów podróży zawierających informację o liniach komunikacyjnych funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego;
 5. Znajomość i doświadczenie w budowie i obsłudze narzędzi informatycznych służących do planowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym, opartych na rozwiązaniach typu Opensource (np. Openstreetmap);
 6. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (zwłaszcza pakietu MS Office);
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Nieposzlakowana opinia;
 10. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach zajmujących się organizacją transportu publicznego lub w firmach świadczących usługi na ich rzecz, w zakresie planowania rozkładów jazdy, służb lub budowy i obsługi systemów informacji pasażerskiej;
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym przygotowanie w tym języku informacji na stronach internetowych poświęconych funkcjonowaniu transportu publicznego na terenie powiatu poznańskiego;
 3. Prawo jazdy kat. B.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 21.09.2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2017-09-11 14:59

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1403
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-09-11 14:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16