BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 75/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lutego 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wniosków Komisji ds. stypendium Rady Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 76/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lutego 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę tonerów i atramentów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 77/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lutego 2003r.

 

w sprawie:
Wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie w dniu 17 marca 2003 r. sali konferencyjnej usytuowanej na IV piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8 Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowanemu przez Zarząd Koła Poznań-Jeżyce Dolne w imieniu, którego działa Sekretarz Koła Pan Zbigniew Daniel.

Uchwała Nr 78/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lutego 2003r.

  w sprawie:
z atwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót związanych z I etapem budowy Szkoły Średniej w Swarzędzu.

Uchwała Nr 79/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lutego 2003r.

w sprawie:
przyznania kwoty 4000 zł dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach na dokończenie i opracowanie badań dotyczących standaryzacji oznakowań map i planów wypukłych dla niewidomych i słabo widzących.

Uchwała Nr 80/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lutego 2003r.

w sprawie:
podziału środków finansowych na dofinansowanie dokształcania nauczycieli na 2003 rok w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 81/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lutego 2003r.

w sprawie:
uchwalenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,

Uchwała Nr 82/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lutego 2003r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 1000 zł na ufundowanie nagród w Wojewódzkim Biegu z Okazji Zakończenia Walk o Poznań.

Uchwała Nr 83/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lutego 2003r.

w sprawie:
zlecenia wykonania mapy zasadniczej nieruchomości szkoły średniej w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a.

Uchwała Nr 84/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lutego 2003r.

w sprawie:
zlecenia dostawy, montażu i uruchomienia szlabanu wjazdowego na parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 85/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 lutego 2003r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Banery