BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 86/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 marca 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników konkursu na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 87/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 marca 2003r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej etapu powiatowego X Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Uchwała Nr 88/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 marca 2003r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na nagrody i koszty związane z obsługą X Wielkopolskiego Konkursu o Samorządzie Terytorialnym.

Uchwała Nr 89/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 marca 2003r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania dla Parafii Św. Jana Bosco w Poznaniu na przygotowanie przedstawienia "Misterium męki Pańskiej”.

Uchwała Nr 90/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 marca 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę regałów dla potrzeb archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 91/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 marca 2003r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu nieograniczonego na instalację systemu CCTV cz/b z zapisem cyfrowym i kamerami o wysokiej rozdzielczości na parterze i w piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 92/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 marca 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery