BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 93/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na wykonanie zabezpieczenia systemem wizyjnym pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 94/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie: 1. Ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na najem pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na działalność związaną ze świadczeniem usług medycznych. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyłonienia oferenta, który zaproponuje najwyższą stawkę za 1 m? powierzchni przeznaczonej do najmu.

Uchwała Nr 95/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie obiektowej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO dla gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, ( powiat poznański, województwo wielkopolskie) 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 96/2003
Zarządu Powiatu Pozanańskiego
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie:
wydania zezwolenia na używanie łodzi z silnikiem spalinowym o mocy do 6,0 KM przez Społeczną Straż Rybacką przy kole PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym na terenie jez. Lusowskiego.

Uchwała Nr 97/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie:
zasad przyznawania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w roku 2003.

Uchwała Nr 98 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia podziału środków budżetowych 2003 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 99/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Kaliskiemu Oddziałowi PTTK im. Stanisława Graevegoe na oznakowanie Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej na terenie powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 100/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na organizację finału II Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr 101/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie:
przyznania kwoty 2.000- zł. dla Fundacji Edukacji Społecznej EKOS na nagrody w X edycji konkursu "Złota Żaba"

Uchwała Nr 102/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2003r.

  w sprawie:
Nieodpłatnego udostępnienia sali sesyjnej Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości z siedzibą Poznaniu ul. Gołębia 4/33.

Uchwała Nr 103/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2003 r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sokół" przy Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym na zorganizowanie Halowych Drużynowych Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym.

Uchwała Nr 105/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie:
opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Uchwała Nr 106/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Mosinie ul. Kościelna 2.

Banery