BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 94/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 marca 2003r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na najem pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na działalność związaną ze świadczeniem usług medycznych.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyłonienia oferenta, który zaproponuje najwyższą stawkę za 1 m² powierzchni przeznaczonej do najmu.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz,. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254), w związku z § 4 Uchwały Nr 433/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2001 r.
Zarząd uchwala, co następuje:

§1. 1. Postanawia się ogłosić II przetarg pisemny nieograniczony na:
najem pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na działalność związaną ze świadczeniem usług medycznych.
2. Przedmiotem najmu są pomieszczenia oznaczone numerami 358-336 o powierzchni 97, 11 m².

§2. Minimalna stawka czynszu najmu wynosi 26 zł + podatek VAT za 1 m².

§3. Powołuje się komisję przetargową do wyłonienia oferenta, który zaproponuje najwyższą stawkę 1 m² powierzchni najmu w następującym składzie:
1) Aleksandra Waszak-Przewodnicząca
2) Grażyna Szmygin
3) Romuald Najdek
4) Adam Skarzyński.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Poznańskiego (Nr XIX/163/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. i Uchwałą XXI/178/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r.) dokonuje się wynajmu pomieszczeń i lokali w budynkach, stanowiących własność Powiatu Poznańskiego w trybie przetargu publicznego. Minimalna stawka czynszu najmu wynosi 26 zł za 1 m² zgodnie z §2 Uchwałą nr 40/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego dnia 20 stycznia 2003 r. Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane ze szczególną starannością. W związku z faktem, że na I przetarg pisemny na najem pomieszczeń oznaczonych numerami 358-366 usytuowanych na III piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 nie została złożona żadna oferta, zasadnym jest rozpisanie II przetargu na najem w/w pomieszczeń. Celowym jest wynajęcie pomieszczeń o powierzchni 97, 11 m² w całości jednemu najemcy z uwagi na fakt, że są one zlokalizowane obok siebie i dysponują własnym węzłem sanitarnym. Pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem budynku mogą być wynajęte podmiotom świadczącym usługi medyczne.
Do uchwały dołączono:
-projekt ogłoszenia w sprawie przedmiotowego przetargu. Przedmiotowe ogłoszenie powinno zostać umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego-załącznik nr 1*,
-projekt informacji o przedmiotowym przetargu, która powinna zostać zamieszczona w jednym z lokalnych dzienników („np. Głosie Wlkp., Gazecie Wyborczej-w środowym dodatku „Nieruchomości”)-załącznik nr 2*,
-plan pomieszczeń przeznaczonych do najmu-załącznik 3*.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

*Załączniki nr 1, 2 i 3 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-23 15:58
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-27 13:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11746
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-28 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24