BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 95/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 marca 2003r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie obiektowej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO dla gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, ( powiat poznański, województwo wielkopolskie) 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź.zm.) oraz § 21 ust.1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd uchwala co następuje:

§1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na opracowanie obiektowej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO dla gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, (powiat poznański, województwo wielkopolskie)

§2. Zatwierdza się dokumentację przetargową, stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:

1. Włodzimierz Dziurkiewicz - przewodniczący komisji
2. Grażyna Szmygin
3. Barbara Piasecka
4. Józef Karcz

§4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Wykonanie numerycznej obiektowej mapy w zakresie granic działek jest niezbędne dla Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w związku z dopłatami dla rolników dotyczących obszarów gospodarstw i zasiewów (program IACS).
Orientacyjny koszt:
Gmina Ilość działek Kwota
1. Buk 5075 25.375
2. Czerwonak 8517 42.585
3. Dopiewo 6443 32.215
4. Kleszczewo 2197 10.985
5. Komorniki 6744 33.720
6. Kostrzyn 5602 28.010
7. Kórnik 6864 34.320
8. Mosina 12465 62.325
9. Murowana Goślina 4233 21.165
10. Pobiedziska 9087 45.435
11. Rokietnica 8274 41.370
12. Stęszew 9954 49.770
13. Swarzędz 7383 36.915
14. Suchy Las 7904 39.520
15. Tarnowo Podgórne 9424 47.120
Razem 550 830
Prace zostaną sfinansowane z działu 010 rozdział 01005-Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa = 135 tys. 950 zł. W przypadku nieznacznego przekroczenia kwoty możemy środki uzupełnić z FGZGiK. W przypadku znacznego przekroczenia kwoty możliwa jest częściowa realizacja jednostek ewidencyjnych-gmin wg kolejności ponumerowanych zadań tj. od najniższego numeru (co zastrzeżone jest w pkt XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-23 15:59
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-27 13:51
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-23 15:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-01 11:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11577
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-28 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:33