BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 96/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 marca 2003r.

 


w sprawie: wydania zezwolenia na używanie łodzi z silnikiem spalinowym o mocy do 6,0 KM przez Społeczną Straż Rybacką przy kole PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym na terenie jez. Lusowskiego.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) oraz § 5 uchwały Nr IX/74/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Poznańskiego, zmienionej uchwałą nr XXXII/230/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 maja 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/74/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999 r.,
uchwala się co następuje:

§ 1. Zezwala się Społecznej Straży Rybackiej przy kole PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym na korzystanie z łodzi o nr rejestracyjnym WP-POZ-1125-A z silnikiem spalinowym o mocy do 6,0 KM na jez. Lusowskim - do przeprowadzania kontroli osób wędkujących z jednostek pływających oraz wyławiania zatopionych sznurów i sieci kłusowniczych..

§ 2. Powyższe zezwolenie wydaje się na okres od lutego 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., w ciągu całej doby, przy zachowaniu częstotliwości używania łodzi 2-3 razy w tygodniu.

§ 3. W przypadku używania ww. łodzi z silnikiem spalinowym niezgodnie z przeznaczeniem, pozwolenie zostanie cofnięte.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

W czerwcu 1999 roku Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Poznańskiego. Powyższym zakazem zostało objęte również Jez. Lusowskie. Społeczna Straż Rybacka przy kole PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym wzorem ubiegłego roku zwróciła się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na używanie łodzi z napędem spalinowym do przeprowadzania kontroli osób wędkujących ze środków pływających oraz wyławiania zatopionych sznurów i sieci kłusowniczych na Jez. Lusowskim. Kontrole mają być przeprowadzane średnio 2-3 razy w tygodniu, w ciągu całej doby, w okresie kiedy na jeziorze nie występuje pokrywa lodowa. Wniosek Społecznej Straży Rybackiej przy kole PZW Nr 132 poparty został przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Gminy Tarnowo Podgórne, a także uzyskał pozytywną opinię Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 16:01
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-27 13:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11547
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-28 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40