BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 98 /2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 marca 2003r.w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych 2003 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 l r. Nr 142 poz.1592 - tekst jednolity), art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późnn. zmian.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań Powiatu Poznańskiego oraz uchwały Nr V/31/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 4 lutego 2003 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się zestawienie podziału środków budżetowych na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przedstawiony przez Komisję Konkursową wg Załącznika Nr 1*
§2 Zestawienie podziału środków finansowych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowi podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Komisja Konkursowa ds. wyboru najlepszych wniosków na realizację zadań w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, na swoim posiedzeniu w dniu 21 lutego 2003 r. dokonała podziału środków określonych na ten cel w uchwale budżetowej na 2003 r.
Spośród zgłoszonych 42 wniosków Komisja wytypowała 13, które spełniają warunki określone w przyjętych przez Radę Powiatu kryteriach. Zarząd Powiatu, na swoim posiedzeniu w dniu 10 marca 2003 r., po wprowadzeniu korekt, zaakceptował propozycje Komisji.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-23 16:02
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-27 13:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11849
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-28 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15