BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 103/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 marca 2003r.w sprawie: udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sokół" przy Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym na zorganizowanie Halowych Drużynowych Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.u. z 200l r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego i uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§1. 1. Przyznaje się, dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Sokół" przy Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), na organizację Halowych Drużynowych Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym.
2. Mistrzostwa odbędą się w Centrum Tenisowym w Sierosławiu w dniach od 14 - 16.03.2003 roku.

§2. 1. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół" przy Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji na zorganizowanie Halowych Drużynowych Mistrzostw Polski w kat. lat 14. Mistrzostwa odbędą się w terminie od 14 - 16.03.2003 roku w Centrum Tenisowym w Sierosławiu.
Celem Mistrzostw jest wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski w kategorii młodziczek.
W mistrzostwach biorą udział czołowe zawodniczki z kraju, a także z powiatu poznańskiego w kategorii 14 - latek.
Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu dotacji w kwocie 2.000 zł.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 16:09
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-28 09:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11595
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-28 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 13:16