BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 106/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Mosinie ul. Kościelna 2.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 36 a ust 3, ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego ośrodek
- Tomasz Łubiński - przewodniczący
- Irena Skrzypczak - członek komisji
- Przemysław Wantuch - członek komisji
- Hanna Radomska - członek rezerwowy
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- Mirosława Abreu - Diaz - członek komisji
- Wanda Grzybek - członek komisji
- Tomasz Iwasiewicz - członek komisji
- Alicja Wróbel - członek rezerwowy
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej
- Ewa Fiedziuszko-Pruchniewska - członek komisji
- Ryszard Kramek - członek komisji
- Magdalena Wojciechowska - członek rezerwowy
d) przedstawiciele Rady Rodziców
- Elżbieta Andrzejczak - członek komisji
- Anna Skrzypczak - członek komisji
- Joanna Górczyńska - członek rezerwowy
e) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
- Joanna Wąsala - członek komisji
- Włodzimierz Minikowski - członek rezerwowy

§2. Tryb i zasady działania Komisji Konkursowej określa Regulamin Konkursu.


§3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - p. Jan Grabkowski
Wicestarosta - p. Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- p. Ewa Dalc
- p. Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

W związku z odwołaniem p. ........................* ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie ul. Kościelna 2, Uchwałą Nr 1128/2002 Zarząd Powiatu Poznańskiego w dniu 25 listopada 2002 roku ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ww. ośrodka.
Zgodnie z art.36 a pkt 5 Ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 32 ze zmianami) skład Komisji Konkursowej powołuje Zarząd, po wskazaniu jej członków przez organ prowadzący, nadzór pedagogiczny, radę pedagogiczną i radę rodziców oraz organizacje związkowe.
Proponuję przyjąć skład Komisji Konkursowej przedstawiony w niniejszej uchwale.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 16:13
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-27 14:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11548
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-28 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40