BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 210.47.2017 z 28.12.2017 r.

STANOWISKO: REFERENT

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU,
FILIA W STĘSZEWIE


OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
1.    Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
1.    Przyjmowanie wniosków w zakresie rejestracji pojazdu, czasowej rejestracji pojazdu, wyrejestrowywania pojazdu, zgłoszeń sprzedaży pojazdu, zawiadomień o zmianach
w dowodzie rejestracyjnym;
2.    Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rejestracji pojazdów;
3.    Wydawanie dowodów rejestracyjnych;
4.    Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów;
5.    Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw i procedurach stosowanych w sprawach prowadzonych przez Referat ds. Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.


2.    Zależność służbowa: Kierownik Filii w Stęszewie.

3.    Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Bezpośredni kontakt z klientem.

4.     Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, ul. Poznańska 20.


Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:
1.    Wykształcenie średnie;
2.    Minimum dwuletni staż pracy;
3.    Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo
o ruchu drogowym;
4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6.    Nieposzlakowana opinia;
7.    Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:
1.    Preferowane wykształcenie wyższe;
2.    Biegła znajomość obsługi komputera;
3.    Umiejętność pracy w zespole;
4.    Komunikatywność;
5.    Wysoka kultura osobista;
6.    Odporność na stres.


WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    CV;
2.    List motywacyjny;
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
4.    Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5.    Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
6.    Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.01.2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty. Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
    data wytworzenia: 2017-12-28
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2017-12-28 12:25
  • zmodyfikował: Bernard Raczkowski
    ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 09:30

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1485
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-01-03 09:30
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21