BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 107/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 marca 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 108/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 marca 2003r.

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

Uchwała Nr 109/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 marca 2003r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z nauki zawodu w roku szkolnym 2002/2003 dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu im. Powstańców Wielkopolskich ul. Podgórna 12.

Uchwała Nr 110/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 marca 2003r.

  w sprawie: podpisania ugody z firmą „Zakład Malarski -Andrzej Lewandowski” w związku z realizacją umowy nr WA 3432/23/2002 dotyczącej prac remontowych wykonywanych na parterze segmentu "D" budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

UCHWAŁA Nr 110/A/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 marca 2003r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na wprowadzenie eksperymentalnego programu z zakresu Policealnej Szkoły Florystyki.

Banery