BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 114/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 24 marca 2003r.w sprawie: przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 r.
uchwala się co następuje:

§1. Przyznaje się z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki finansowe Prezydentowi Miasta Poznania w wysokości 100.000 zł na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji pozyskania i przygotowania biogazu ze zlokalizowanego w gminie Suchy Las składowiska odpadów komunalnych dla miasta Poznania.

§2. Postanawia się, w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez gminy Pobiedziska i Rokietnica zakupić dodatkowo 5 kompletów pojemników do zbiórki surowców wtórnych z przeznaczeniem 2 komplety dla Gminy Rakietnica i 3 komplety dla Gminy Pobiedziska.

§3. Dla przeciwdziałania wściekliźnie przyznaje się zgodnie ze złożonymi wnioskami Kołu Łowieckiemu nr 32 „Lis" w Stęszewie w wysokości 1.600 zł oraz Kołu Łowieckiemu nr 8 „Szarak" w Otuszu w wysokości 1.500 zł dotacje na pokrycie części kosztów związanych z odstrzałem lisów i jenotów.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
-Tomasz Łubiński
-Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Rozpatrując wnioski:
1. Prezydenta Miasta Poznania o dofinansowanie inwestycji do pozyskiwania i przygotowania biogazu ze składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie, w wysokości 400.000 zł
2. Gmin Pobiedziska i Rokietnica o zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych w ilościach odpowiednio 2 i 3 komplety,
3. Kół łowieckich nr 8 „Szarak" w Otuszu i nr 32 „Lis" w Stęszeiwe o dofinansowanie kosztów związanych z odstrzałem redukcyjnym lisów i jenotów w wysokościach odpowiednio 1.500 zł i 1.600 zł
Zarząd Powiatu rozważył, że:
1. realizacja wymienionej inwestycji ograniczy w zasadniczy sposób emisję gazu cieplarnianego na terenie powiatu poznańskiego i postanowił przyznać dotację w wysokości 100.000 zł;
2. potrzeby gmin Pobiedziska i Rokietnica w zakresie pojemników do surowców wtórnych można częściowo tylko uwzględnić zakupując 3 komplety tych pojemników dla Gminy Pobiedziska i 2 komplety dla Gminy Rokietnica, ponieważ tylko na taki zakup pozwala przyjęty dla PFOŚiGW budżet;
3. wnioski kół łowieckich nr 8 i nr 32 można uwzględnić bez zastrzeżeń biorąc pod uwagę rezerwę finansową na ten cel w budżecie PFOŚiGW.
Przy rozpatrywaniu wymienionych wniosków Zarząd uwzględnił opinię Komisji Ochrony Środowiska.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-24 09:14
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-28 10:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5534
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-28 10:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-15 15:10