BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 114A/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 marca 2003r.

  w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu segmentu ,, D? budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu - II Etap. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 115/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 marca 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej kuchni i basenu oraz likwidacji kotłowni elektrycznej w OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wraz z wykonaniem kosztorysów nakładczych i inwestorskiego. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 116/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Uchwała Nr 117/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 marca 2003r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Uchwała Nr 118/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 marca 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2003 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 119/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 marca 2003r.

  w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatu przeciwpowodziowego dla Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 120/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 marca 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 121/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 marca 2003r.

  w sprawie:
unieważnienie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochronę mienia i obiektu przy ul. Słowackiego 8 - oferta 2 (część 2).

Uchwała Nr 122/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 marca 2003r.

  w sprawie:
ustalenia stawki za wynajem sali sesyjnej dla spółki ABRYS z siedzibą w Poznaniu ul. Zeylanda 6.

Banery