BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 125/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r.

w sprawie:
dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Wielkopolski

Uchwała Nr 126/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zorganizowanie warsztatów literackich przygotowujących dzieci i młodzież do udziału w konkursie literackim pn. „Lednicka Wiosna Poetycka” .

Uchwała Nr 127/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2003r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UKS Czerlejno" przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie, na zorganizowanie zadania pn. II Grand Prix w Tenisie Stołowym.

Uchwała Nr 128/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2003r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę 202 pojemników o pojemności 1,5 m? wykonanych z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów dla potrzeb Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 129/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2003r.

w sprawie:
unieważnienie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 130/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kweitnia 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 131/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
 

w sprawie:
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2003 .

Uchwała Nr 132/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2003r.

w sprawie:
powierzenia Pani Bożenie Mazur stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2.

Uchwała Nr 133/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
 

w sprawie:
zmiany uchwały nr 80/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 24.02.2003 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie dokształcania nauczycieli na 2003 rok w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 134/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2003

w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Wie1ospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" S.p.z.o.z. oraz powołania likwidatora.

Uchwała nr 135/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 37/2003 z dnia 20.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 136/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2003r.

w sprawie:
dofinansowania uroczystości z okazji święta 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.

Banery