BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 126/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2003 r.


w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zorganizowanie warsztatów literackich przygotowujących dzieci i młodzież do udziału w konkursie literackim pn. „Lednicka Wiosna Poetycka” .


N a podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§1. Przeznacza się kwotę w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) na zorganizowanie warsztatów literackich przygotowujących dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego do udziału w konkursie literackim pn. „Lednicka Wiosna Poetycka”.

§2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie zlecenia, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc
Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 26.03.2003 roku Pani Stanisława Łowińska organizatorka i koordynatorka „Lednickiej Wiosny Poetyckiej” na Lednicy zaproponowała zorganizowanie warsztatów literackich dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego.
Warsztaty mają na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu finałowego VII edycji „Lednickiej wiosny poetyckiej” w dziedzinie literatury, a także zachęcenie uczestników do rozwijania talentów artystyczno - literackich.
Warsztaty odbędą się Szkołach w Skórzewie, Bolechowie, Luboniu oraz w Swarzędzu w terminie do dnia 19 kwietnia 2003 roku.
Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków finansowych w kwocie 600 zł.

Marek Woźniak
Wicestarosta Poznański
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-24 09:24
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-28 13:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10391
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 10:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44