BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 127/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2003r.


w sprawie: udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UKS Czerlejno" przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie, na zorganizowanie zadania pn. II Grand Prix w Tenisie Stołowym.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 81, poz. 889), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań Powiatu Poznańskiego i uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się, dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UKS Czerlejno" przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych), na zorganizowanie zadania pn. II Grand Prix w Tenisie Stołowym.
2. Impreza odbyła się w Szkole Podstawowej w Czerlejnie w dniu 30.03.2003 roku.

§2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc
Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Uczniowski Klub Sportowy „UKS Czerlejno" przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji na zorganizowanie zadania pn. II Grand Prix w Tenisie Stołowym w dniu 30.03.2003 roku w Szkole Podstawowej w Czerlejnie. Do rozgrywek przystąpiło 65 zawodników, w tym także z powiatu poznańskiego. Turniej odbył się z podziałem na 5 grup: chłopcy do lat 13, chłopcy od lat 14 do 16, zawodnicy od lat 17 do 35, zawodnicy powyżej 35 lat oraz zawodniczki od lat 10.
Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu dotacji na refundacji poniesionych kosztów w kwocie 800 zł.

Marek Woźniak
Wiecestarosta Poznański
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-24 09:24
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-28 13:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10407
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 10:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56