BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 128/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2003r..


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę 202 pojemników o pojemności 1,5 m³ wykonanych z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów dla potrzeb Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001, poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę 202 pojemników o pojemności 1,5 m³ wykonanych z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów dla potrzeb Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Zatwierdzić dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty:
l )Tomasz Łubiński - Przewodniczący;
2)Anna Orczewska;
3)Aleksandra Waszak;
4)Krzysztof Generalczyk
5)Przedstawiciel Wydziału Finansów

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc
Tomasz Łubiński

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-24 09:25
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-28 13:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10438
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 10:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 11:48