BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 131/03
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2003r.


w sprawie: wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2003 .


Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 05. 06. 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Powiatu nr VI/38/II/2003 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych
Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku budżetowym 2003 w wysokości:
- 209 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego,
- 72 zł na jednego ucznia szkoły zawodowej dla dorosłych,
- 74 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

§2. Internaty przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w roku budżetowym 2003 w wysokości 261 zł miesięcznie na jednego ucznia.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie w placówkach niepublicznych.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc
Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Na podstawie uchwały Rady Powiatu nr VI/38/II/2003 z dnia 25 marca 2003 r., w związku z ustawą o systemie oświaty z dnia 9 listopada 2000 r., od dnia 1 stycznia 2001 roku szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości 50% wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.
Internaty niepubliczne otrzymują z budżetu Powiatu dotację równą średnim wydatkom bieżącym, ponoszonym na jednego wychowanka internatu szkoły publicznej.

Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-24 09:27
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-30 10:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9741
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 10:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23