BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 134/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2003r.w sprawie: zmiany uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" S.p.z.o.z. oraz powołania likwidatora.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku § 2 i § 5 Uchwały nr XXXIV /244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji w związku z § 4 uchwały Nr XLV/307 /2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia majątku trwałego Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" s.p.z.o.z. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwały Nr 1067/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30 września 2002 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" s.p.z.o.z. oraz powołania likwidatora otrzymuje brzmienie:
"Na likwidatora wyznacza się Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, która powoła swojego pełnomocnika - Panią Aleksandrę Nowak. Likwidator powoła pełnomocnika ds. medycznych. "

§2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Ewie Dalc.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
-Tomasz Łubiński
-Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Zmiana uchwały nr 1067/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30.09.2002 r. ma na celu umożliwienie likwidatorowi Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo"-firmie Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej sp. z o.o. powołanie nowego pełnomocnika w osobie Pani Aleksandry Nowak. Zastąpi ona dotychczasowego pełnomocnika - Pana ..............................*, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji pełnomocnika likwidatora.
Pani Aleksandra Nowak faktycznie wykonuje czynności związane z likwidacją Szpitala od początku bieżącego roku i jest osobą, która w sposób sprawny wywiązuje się ze swoich obowiązków. Zmiana uchwały umożliwi likwidatorowi złożenie wniosku o wpis do rejestru nowego pełnomocnika i tym samym wpłynie na usprawnienie procesu likwidacji.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Ewa Dalc
Członek Zarządu

*Wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198)
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-24 09:32
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-30 10:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10398
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 10:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35