BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 137/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników konkursu na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach powiatu poznańskiego.

Uchwała 138/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2003r.


w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu, do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych dotyczących kursów wielozawodowych

Uchwała Nr 139/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2003r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z nauki zawodu w roku szkolnym 2002/2003 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie ul. Kościelna 2.

Uchwała 140/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2003r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z nauki zawodu w roku szkolnym 2002/2003 w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2.

Uchwała Nr 141/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2003r.


w  sprawie:
unieważnienia postępowania na modernizację drogi powiatowej nr 329 Murowana Goślina -Kamieńsko, współfinansowanego ze środków SAPARD.

Uchwała Nr 142/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu uproszczonego na modernizację drogi powiatowej nr 329 Murowana Goślina - Kamieńsko współfinasowanego ze środków SAPARD 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołanie komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 143/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej kuchni i basenu oraz likwidacji kotłowni elektrycznej w OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Uchwała Nr 144/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatu przeciwpowodziowego dla Powiatu Poznańskiego.

Banery