BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 139/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2003r.


w sprawie: powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z nauki zawodu w roku szkolnym 2002/2003 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie ul. Kościelna 2.


Na podstawie § 3 ust 2 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) w związku § 122 ust 1 tego rozporządzenia,
uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Krzysztofa Derengowskiego na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, która przeprowadzać będzie egzamin z nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie ul. Kościelna 2.

§2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje Przewodniczący Komisji.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta – p. Jan Grabkowski
Wicestarosta – p. Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- p. Ewa Dalc

Uzasadnienie:

W związku z pismem z dnia 8.04.2003 roku pani Bożeny Mazur wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z praktycznej nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej, zgodnie z § 3 ust. 2 i ust. 4 Załącznika Nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 200 l roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej a przewodniczący komisji powołuje co najmniej dwóch egzaminatorów spośród nauczycieli posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe.
W związku z powyższym proponuję powołać na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w roku szkolnym 2002/2003 w ww. szkole pana Krzysztofa Derengowskiego.

Tomasz Łubiński
Członek Zarządu

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-24 09:38
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 10:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8511
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 11:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31