BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 142/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2003r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia II przetargu uproszczonego na modernizację drogi powiatowej nr 329 Murowana Goślina - Kamieńsko współfinasowanego ze środków SAPARD
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.  3. Powołanie komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego
(Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§1. Ogłosić II przetarg uproszczony na modernizację drogi powiatowej nr 329 Murowana Goślina - Kamieńsko współfinasowanego ze środków SAPARD.

§ 2. Zatwierdzić dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;
2) Marek Nowicki
3) Elżbieta Stern - Leszkowicz
4) Olgierd Pietrzak
5) Mirosława Karska
6) Radca Prawny
7) Adam Habryło - Sekretarz Komisji.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta – p. Jan Grabkowski
Wicestarosta – p. Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- p. Ewa Dalc

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-24 09:41
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 10:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8217
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 11:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 10:16