BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr 145/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na promocję Powiatu Poznańskiego podczas Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „WARTA - TOUR 2003”

Uchwała Nr 146/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie:
przekazania środków finansowych Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury na organizację Dnia Europejskiego Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Uchwała 147/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie:
zatwierdzenia kwot przeznaczonych na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z terenów wiejskich uczących się w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 148/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wycieczki w Góry Stołowe dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie ul. Kościelna 2.

Uchwała Nr 149/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie:
powierzenia Pani Bożenie Mazur pełnienia obowiązków Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie ul. Kościelna 2

Uchwała Nr 150/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 151/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych ,,Strażak Roku Powiatu Poznańskiego" oraz ,,Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”.

Uchwała Nr 152/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr 64/2003 z dnia 11.02.2003 r w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2003 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego (...) załączniku nr 1, tabeli nr 3, punkcie nr 12 dotyczącym dofinansowania zadania pn. "Ogólnopolskie Warsztaty dudziarskie" oraz załączniku nr 2 tab. 1 punkcie nr 3 (inne), dotyczącym zmniejszenia dotacji na eliminacje i Finały Wojewódzkiej Spartakiady LZS i przeznaczenia części dotacji na realizację programu "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży (...)".

Banery