BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 149/2003
  ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie: powierzenia Pani Bożenie Mazur pełnienia obowiązków Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie ul. Kościelna 2.

Na podstawie art. 32 ust 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 - z późniejszymi zmianami) oraz art. 36a ust 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)  uchwala się co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie ul. Kościelna 2 wicedyrektorowi Ośrodka Pani Bożenie Mazur.

§2. Okres powierzenia Pani Bożenie Mazur obowiązków Dyrektora Ośrodka ustala się na czas od 1 kwietnia 2003 roku do 31 sierpnia 2003 roku.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2003 roku.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc

Uzasadnienie:

W związku z uchwałą z dnia 25 listopada 2002 roku Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie odwołania .......................................................* ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mosinie ul. Kościelna 2, należało powołać nowego dyrektora.
W S.O.S- W. w Mosinie istnieje stanowisko wicedyrektora, które sprawuje pani Bożena Mazur. W związku z powyższym zgodnie z art. 36a ust.4a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organ prowadzący powierza pełnienie obowiązków dyrektora dotychczasowej wicedyrektor Pani Bożenie Mazur od 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 sierpnia 2003 roku.
Uchwałą Nr 132/2003 Zarząd Powiatu Poznańskiego w dniu 14 kwietnia 2003 roku powierzył Pani Mazur stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie na okres 5 lat tj. od l września 2003 roku do 31 sierpnia 2008 roku.
Stanowiska dyrektora w drodze konkursu powierza się na okres szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. W związku z powyższym proponuję powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie Pani Bożenie Mazur z dniem 1 kwietnia 2003 roku do 31 sierpnia 2003 roku.

Tomasz Łubiński
Członek Zarządu

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-24 09:48
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 14:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6996
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 14:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-12 14:59