BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 153/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 maja 2003r.


w sprawie: zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Na podstawie: art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014)  Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§1. Zmienia się układ wykonawczy dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003 zgodnie z załącznikami: nr 1* dla dochodów budżetu i nr 2* dla wydatków budżetu.

§ 2. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2003.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc
Tomasz Łubiński

*Załączniki nr 1 i 2 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-24 09:54
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 15:00

« wstecz

Banery