BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 155/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 maja 2003r.

w sprawie: przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002r.
uchwala się co następuje:

§ 1. Przyznaje się z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na pokrycie części kosztów remontów i konserwacji cieków szczegółowych na terenie Powiatu Poznańskiego, spółkom wodnym zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p. Gminne spółki wodne Wysokość dotacji [zł]
1. Spółka w Kórniku 8.500
2. Spółka w Czerwonaku 7.000
3. Spółka w Tarnowie Podgórnym 10.000
4. Spółka w Suchym Lesie 5.000
5. Spółka w Rokietnicy 10.000
6. Spółka w Luboniu 1.500
7. Spółka w Stęszewie 11.500
8. Spółka w Dopiewie 9.500
9. Spółka w Komornikach 3.000
10. Spółka w Kostrzynie 16.000
11. Spółka w Murowanej Goślinie 11.000
12. Spółka w Swarzędzu 9.000
13. Spółka w Pobiedziskach 17.000
14. Spółka w Kleszczewie 5.000
RAZEM: 124.000

§2. Postanawia się przyznać Fundacji Skansenu Pszczelarskiego w Swarzędzu dofinansowanie z PFOŚiGW w wysokości 5.000 zł na pokrycie kosztów oczyszczania stawów zlokalizowanych na terenie parku Skansenu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc
Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-24 09:55
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 15:10

« wstecz

Banery