BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 156/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 maja 2003r.


w sprawie: nieodpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r; poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV /20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 59, poz. 1254)
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§1. 1. Zgodnie z § 1 pkt 2 uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 965/2002 z dnia 10 czerwca 2002 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek za najem sali konferencyjnej, sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 postanawia się udostępnić nieodpłatnie salę konferencyjną Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obomicka 1 w dniu 16 maja 2003 roku w godzinach od 13:00 do 16:00.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc
Tomasz Łubiński
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-24 09:55
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 15:12

« wstecz

Banery