BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała 157/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 maja 2003r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z teoretycznej i praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2002/2003 w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Murowanej Goślinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

Uchwała Nr 158/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 maja 2003r.

w sprawie:
powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w szkołach zawodowych ,wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr l im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu ul. Podgórna 12

Uchwała Nr 159/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19.05 2003r.

  w sprawie:
1.Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji budowlanej międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt 2.Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3.Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 160/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 maja 2003r.

w sprawie:
udzielenia dotacji dla Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Uchwała Nr 162/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 maja 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem obiektowej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO- INFO dla gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tamowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (dopuszczono składanie ofert częściowych, liczba zadań: 15 )

Uchwała Nr 163/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 maja 2003r.

w sprawie:
przeznaczenia środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Banery