BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ARCHIWUM

 - Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
   ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022
 - Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Powiecie Poznańskim
   na lata 2013 - 2020
 - Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2014 - 2020

 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego 2014 - 2020

 - Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
   ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

 - Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego

 - Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2016 - 2019

 - Programu działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2014 - 2018

 - Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2015

 - Strategia Promocji Powiatu Poznańskiego na lata 2010 - 2015

 - Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2012 - 2015

 - Raport z Monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2015

 - Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2012 - 2015

 - Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2015 - 2017

 - Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2012-2014

 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego na lata 2008 - 2013

 - Program Zdrowotny Powiatu Poznańskiego na lata 2009 - 2013

 - Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznańskiego w latach 2007 - 2013

 - Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznańskiego w latach  2007 - 2013

 - Monitoring Stategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2013 (sierpień 2011)

 - Monitoring Stategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2013

 - Ewaluacja wdrażania strategii rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2013

 - Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2013

 - Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2013

 - Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2008 - 2011

 - Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Poznańskiego na lata 2004 - 2006

 - Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu poznańskiego na lata 2002 - 2006

 

 

  • opublikował: Bartosz Kurek
    data publikacji: 2018-11-13 08:03
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2023-08-10 09:43

drukuj całą stronę

Banery